Meny
Nu när jag är arbetslös hur ska jag kunna betala alla räkningar?
"Nu när jag är arbetslös hur ska jag kunna betala alla räkningar?"

Archive for the ‘Allmänt om lån’ Category

Så här fungerar seniorlån

without comments

En del äldre har ett stort orealiserat värde i bostaden samtidigt som inkomsterna från pensionen kanske inte är så stora. Man är helt enkelt ganska förmögen på pappret men det märks inte i plånboken. Med ett seniorlån finns möjlighet att dra nytta av värdestegringen på bostaden utan att behöva sälja den.

När man tecknar ett seniorlån tar man upp ett nytt lån på bostaden. Lånet kan betalas ut som en extra månadsinkomst, som en större engångssumma eller som en kombination. I princip är man som låntagare fri att välja själv hur utbetalningarna ska ske, men en del banker och låneinstitut har en del begränsningar. Det är en god idé att kika runt bland de aktörer som erbjuder seniorlån för att hitta den bästa lösningen.

Inga räntor och amorteringar
Hela idén med seniorlån är att frigöra kontanta medel ur bostadens värde för att man ska få mer att röra sig med. Av denna anledning betalar låntagaren ingen ränta och inga amorteringar periodvis. Låneskulden regleras i stället slutligen antingen när man säljer bostaden eller när man avlider. Hos vissa banker och låneinstitut gäller en garanti som gör att skulden aldrig kan bli större än bostadens marknadsvärde vid frånfället. Om sådan garanti inte finns och det uppstår en restskuld vid frånfället tar dödsboet över skulden.

Korta fakta om seniorlån
Lägsta ålder är 58-60 år (beror på långivare)
Belåningsgraden är i genomsnitt 50% av bostadens värde
Löptid på mellan 10-40 år/livet ut
Räntor och amorteringar belastar inte löpande inkomsten
Avdragsgilla räntor
Minsta möjliga lånebelopp varierar mellan 50 000 kr – 200 000 kr
Högsta möjliga lånebelopp avgörs av marknadsvärdet på bostaden och den sökandes ålder

Tre fördelar med seniorlån

  • Möjlighet att frigöra värde bundet i bostaden för ökat ekonomiskt utrymme
  • Ibland enda möjligheten att få ett lån (pensionärer har i regel få möjligheter att ta exempelvis ett privatlån)
  • Möjlighet att bo kvar i bostaden om make/maka avlider

Tre nackdelar med seniorlån

  • Högre ränta än på banklån eftersom räntan betalas med lånade pengar
  • Vissa låneinstitut erbjuder enbart en löptid på 10 år för seniorlån, vilket kan vara riskfyllt i det fall bostadens marknadsvärde sjunker
  • Risk att man inte får ut bidrag (till exempel bostadstillägg) i det fall man tar ut lånet som en extra månadsinkomst

 

Written by per

april 21st, 2015 at 11:23 f m

Posted in Allmänt om lån

Snabblån göra avdrag i deklaration

without comments

Alla kostnadsräntor är avdragsgilla, oavsett vilken typ av lån de härrör från och oavsett belopp. Det innebär att räntekostnader för bolån, privatlån, billån och just snabblån likställs i skattelagstiftningen. Här får du information om hur avdrag för snabblån i deklarationen fungerar.

Ränteavdrag eller räntededuktion
Avdrag är en populär benämning på alla typer av minskningar av den beskattningsbara inkomsten. Några vanliga exempel är avdrag för dubbel bosättning och avdrag för individuellt pensionssparande. För avdrag för räntekostnader är den egentliga termen räntededuktion. Vad är då skillnaden? Ränta är ett speciellt inkomstslag/utgiftsslag, som skiljer sig från exempelvis lön från anställning. I första hand ska räntekostnader kvittas mot ränteintäkter. Om du har ränteintäkter från exempelvis sparkonton kommer dessa intäkter att minskas när du gör avdrag för räntekostnader.
Det är först när du inte har ränteintäkter att ”kvitta” mot som du faktiskt gör ett avdrag.

Enligt skattelagstiftningen är avdragets storlek 30 procent för kostnader upp till 100 000 kr och 21 procent för kostnader som överstiger 100 000 kr. För snabblån är väl risken att minimal att du betalar över 100 000 kr årligen i räntor, vilket innebär att det är 30-procentsregeln som gäller. När du tar ett snabblån får du alltså dra av 30 procent av räntekostnaderna.

Avgifter och räntor för snabblån
När du tar ett snabblån betalar du en lånekostnad. Lånekostnaden kan bestå av enbart ränta, enbart avgifter eller en kombination av de båda. Viktigt att notera är att det endast är räntekostnaderna du får göra avdrag för. Eventuella avgifter, såsom uppläggningsavgifter och aviavgifter, är inte avdragsgilla. Om du står och väljer mellan två långivare är det alltså en klar fördel om du väljer den långivare som låter dig göra störst avdrag. Det kan löna sig att utföra en jämförelse särskilt när det kommer smslån.

Kontrolluppgifter
Lyckligtvis behöver du sällan själv hålla reda på hur mycket du har betalat i ränta på ditt snabblån. Långivaren, oavsett det är ett finansinstitut eller en bank, lämnar nämligen kontrolluppgifter till Skatteverket. Givetvis är det dock en god idé att kontrollera att uppgifterna har lämnats in.

Sammanfattning avdrag och snabblån

  • Räntor för snabblån är avdragsgilla till 30 procent
  • Eventuella avgifter är inte avdragsgilla
  • Långivaren lämnar i regel kontrolluppgifter till Skatteverket men du gör klokt i att dubbelkolla

Written by per

december 19th, 2013 at 11:02 f m

Posted in Allmänt om lån

Lönekontokredit hur funkar det

without comments

Alla som har ett lönekonto och som klarar en sedvanlig kreditprövning kan ansöka om att få en lönekontokredit. En lönekontokredit fungerar som så att om man får slut på sina pengar innan lön så kan man utnyttja krediten som man har fått på sitt lönekonto och när man får in sin lön på kontot så kommer man automatiskt återbetala den kredit som man har utnyttjat.

Belopp och kostnader
Man kan ansöka om en kredit på allt från ett par tusen upp till 20 000 kronor eller mer, självklart är den kredit man får beroende på vilken inkomst man har. För den tid som man utnyttjar krediten på sitt lönekonto betalar man en ränta som brukar uppgå till runt 10-12 % per år. Utöver räntan så får man även betala en årsavgift som uppgår till några hundralappar per år. Avgiften och räntan varierar beroende på vilken bank man har.

En lönekontokredit är ett utmärkt sätt att ha en buffert för oförutsedda kostnader som kan uppstå. Det blir betydligt billigare än att ta smslån eller låna i en pantbank. En annan fördel är att den kredit som man har utnyttjat dras direkt från ens lön när den kommer in så man har en ganska bra översikt över sina inkomster och skulder på samma kontoutdrag.

Nackdelar med lönekontokredit
Nackdelar med en lönekontokredit finns egentligen inte, om man inte missbrukar krediten. Förvisso kostar det en slant varje år att ha krediten men samtidigt kan lönekontokrediten ge en trygghet de gånger man verkligen hamnar i en ekonomisk situation där man är i behov av pengar.

Som med alla krediter behöver man förstås utnyttja dessa försiktigt och bara vid behov så att man inte hamnar i en situation där den kredit man utnyttjat äter upp större delen av den lön man får in vilket innebär att man åter igen behöver utnyttja sin kredit för att klara sig, mot att man betalar ränta för den krediten.

Written by micke

april 2nd, 2013 at 1:30 e m

Posted in Allmänt om lån

Vad finns för ångerrätt vid lån

with 2 comments

Efter att det förekommit en del klagomål och efter att skulderna hos Kronofogden avseende smslån har växt lavinartat så har man inför en ny lag i konsumentkreditlagen (2010:1846) som började gälla från och med den 1 januari 2011och som bland annat innefattar ångerrätten av lån.

Vad säger då lagen?
Lagen säger att alla de låneavtal man ingår, bortsett från bolån, ska omfattas av ångerrätten. Det innebär att man inom en tid av 14 kalenderdagar, efter att man ingått avtalet, har rätt att häva lånet som man har tagit, oavsett grund till detta, och därmed så ska endast upplupen ränta utgå för de antal dagar som man har haft pengar i sin besittning, alltså fram till och med den dag då låneföretaget får tillbaka sina pengar. Alla andra avgifter som exempelvis uppläggningsavgift ska återbetalas/dras av från det belopp som återbetalas.

Ångerrätten gäller under förutsättning att man senast inom 30 kalenderdagar från uppsägningen betalar tillbaka hela lånet och den upplupna ränta som gäller för de antal dagar som man har haft pengarna.

När gäller ångerrätten?
Ångerätten gäller enbart om man skriftligen eller per telefon meddelar långivaren att man vill ångra sitt lån och att detta sker senast inom 14 kalenderdagen från att man ingick låneavtalet. Man behöver inte uppge vilka skäl man har till att vilja ångra lånet. Även om det räcker med ett telefonsamtal för att ångra lånet kan det vara bra att även skicka in en uppsägning med hänvisning till ångerrätten skriftligen så man kan bevisa att man har ångrat sitt lån, om det uppstår någon komplikation.

Ångerrätten för lån omfattar bland annat smslån, privatlån och andra låneavtal. Den innefattar inte köp på faktura där andra avtal reglerar ångerrätten för de varor man har köpt. Ångerrätten innefattar inte heller bolån.

Karenstid
För att inte detta med ångerrätten ska utnyttjats i samband med att man lånar pengar i avsikt att undkomma dels kostnader men även få en förlängd kredittid så har många långivare infört en karenstid som gäller innan en person kan låna igen, efter att ha utnyttjat sin ångerrätt.

Written by micke

december 26th, 2012 at 1:31 e m

Posted in Allmänt om lån

Vad händer när man inte kan betala en låneavbetalning i tid

without comments

Om man hamnar i en situation så som att man blir arbetslös där man inte kan betala tillbaka en låneavbetalning, kan det vara olika allvarligt beroende på vad det är för typ av lån man har. Vissa lån har amorteringsfria månader man kan utnyttja och har man inte gjort detta så kan man använda sig av en amorteringsfri månad och på så sätt slippa extra kostnader och extra trassel som en utebliven låneavbetalning medför.

Kostsamma följder
Har man räntefria lån så kan en utebliven låneavbetalning få mycket kostsamma följder. Ofta brukar en utebliven betalning för ett räntefritt lån innebära att man då enligt villkoren accepterar nya betalningsvillkor vilket leder till att lånet läggs om och blir ett räntebärande lån till dryga räntor. En av de viktigaste sakerna man måste tänka på när man lånar räntefritt är att man verkligen har pengar att betala lånet med varje månad och att man betalar i tid.

Generellt ska man aldrig vänta med att kontakta långivaren om man upptäcker att man inte kan betala, det är egentligen ingen katastrof att man får en påminnelse, men för vissa lån kan det medföra dryga tillkommande kostnader. Ett lån på 3000 kr kan inom en månads tid stiga till 3 850 kr + avgifter för lånet på ett antal hundralappar och dröjsmålsränta, alltså en bra bit över 4 000 kr.

Inkassokrav
För smslån så finns det ingen återvändo, här kommer en obetald påminnelse omgående leda till ett inkassokrav och man bör därför agera så snabbt som möjligt. Villkoren för smslån innebär oftast att man inte kan begära uppskov med sin betalning. Om det går till inkasso så kan man nästan alltid begära anstånd en kort tid eller få amortera av skulden. Dessa handlingar kommer dock medföra ytterligare kostnader men man slipper framtida trassel om man sköter dessa uppgörelser.

Om man inte agerar innan inkassokravet förfallit så går kravet till Kronofogden vilket dels innebär ytterligare kostnader på flera hundra kronor men även att man riskerar att få en betalningsanmärkning, om man inte betalar, vilket kan ge långtgående konsekvenser de närmsta tre åren när det gäller att söka krediter, öppna abonnemang eller hyra en lägenhet.

Viktigt att tänka på när blir arbetslös
Så A och O för att inte få problem eller dryga kostnader är att alltid kontakta långivaren eller deras inkassobolag för att hitta en lösning för skulden om man blir arbetslös och inte betala skulden. Om man kommer överens om en lösning måste man se till att man klarar av att följa den betalningsplanen, man får inte så många chanser.

Och viktigaste av allt, om man inte vet med säkerhet att man kan betala lånet när det förfaller så ska man undvika att låna pengar.

Written by micke

augusti 28th, 2012 at 1:25 e m

Posted in Allmänt om lån

Meny