Meny
Nu när jag är arbetslös hur ska jag kunna betala alla räkningar?
"Nu när jag är arbetslös hur ska jag kunna betala alla räkningar?"

Så här fungerar seniorlån

En del äldre har ett stort orealiserat värde i bostaden samtidigt som inkomsterna från pensionen kanske inte är så stora. Man är helt enkelt ganska förmögen på pappret men det märks inte i plånboken. Med ett seniorlån finns möjlighet att dra nytta av värdestegringen på bostaden utan att behöva sälja den.

När man tecknar ett seniorlån tar man upp ett nytt lån på bostaden. Lånet kan betalas ut som en extra månadsinkomst, som en större engångssumma eller som en kombination. I princip är man som låntagare fri att välja själv hur utbetalningarna ska ske, men en del banker och låneinstitut har en del begränsningar. Det är en god idé att kika runt bland de aktörer som erbjuder seniorlån för att hitta den bästa lösningen.

Inga räntor och amorteringar
Hela idén med seniorlån är att frigöra kontanta medel ur bostadens värde för att man ska få mer att röra sig med. Av denna anledning betalar låntagaren ingen ränta och inga amorteringar periodvis. Låneskulden regleras i stället slutligen antingen när man säljer bostaden eller när man avlider. Hos vissa banker och låneinstitut gäller en garanti som gör att skulden aldrig kan bli större än bostadens marknadsvärde vid frånfället. Om sådan garanti inte finns och det uppstår en restskuld vid frånfället tar dödsboet över skulden.

Korta fakta om seniorlån
Lägsta ålder är 58-60 år (beror på långivare)
Belåningsgraden är i genomsnitt 50% av bostadens värde
Löptid på mellan 10-40 år/livet ut
Räntor och amorteringar belastar inte löpande inkomsten
Avdragsgilla räntor
Minsta möjliga lånebelopp varierar mellan 50 000 kr – 200 000 kr
Högsta möjliga lånebelopp avgörs av marknadsvärdet på bostaden och den sökandes ålder

Tre fördelar med seniorlån

  • Möjlighet att frigöra värde bundet i bostaden för ökat ekonomiskt utrymme
  • Ibland enda möjligheten att få ett lån (pensionärer har i regel få möjligheter att ta exempelvis ett privatlån)
  • Möjlighet att bo kvar i bostaden om make/maka avlider

Tre nackdelar med seniorlån

  • Högre ränta än på banklån eftersom räntan betalas med lånade pengar
  • Vissa låneinstitut erbjuder enbart en löptid på 10 år för seniorlån, vilket kan vara riskfyllt i det fall bostadens marknadsvärde sjunker
  • Risk att man inte får ut bidrag (till exempel bostadstillägg) i det fall man tar ut lånet som en extra månadsinkomst

 

Axel Öberg

Skribent

Axel Öberg är inte bara duktig på att skriva texter inom ekonomi, utan han är också en duktig bowlare. Har 10 års erfarenhet av att skriva om ämnen han älskar, så som privatekonomi och lån. Han har sin utbildning från Ekonomiprogrammet på Mittuniversitetet. Läs mer om oss

Skriv en kommentar

Samtliga fält måste fyllas i för att lämna en kommentar.

Kommentar

Meny